קיבלת כסף מקופת חסד שלא על פי הקריטריונים?
הרמת חפץ בכוונה לקיים "השבת אבידה" ושכחת?
אתה מדחיק זיכרון עמום של חוב כספי?
מתגלגל אצלך ספר שאול שאינך זוכר מי בעליו?
קיבלת כסף מקופת חסד שלא על פי הקריטריונים?
הרמת חפץ בכוונה לקיים "השבת אבידה" ושכחת?
אתה מדחיק זיכרון עמום של חוב כספי?
מתגלגל אצלך ספר שאול שאינך זוכר מי בעליו?

גדולי
הפוסקים
מצאו
במיוחד
עבורך את
פיתרון "נקי
כפיים"

גדולי הפוסקים מצאו במיוחד עבורך
את פיתרון "נקי כפיים"

ב 6- שלבים פשוטים:

נגן וידאו

ראוי לכל ירא וחרד לדבר ה' אשר לבו נוקפו בענין זה, להשיב חובותיו הנשכחים או ח"ו גזל שאינו יכול להשיב, בקרן 'נקי כפיים', וכך יינצל מאיסור חמור של גזל, וייכנס ליום הכיפורים בלב זך, וייכתב וייחתם לחיים טובים

נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו

מעמד ההשבה מתבצע בערב יום כיפור בשעה 3:00 בצהריים בדיוק!

© כל הזכויות שמורות