החששות של סוכן הביטוח

ילמדנו רבינו – מסיים ק' – מה עלי לעשות כדי לנקות את ידיי?

צילום אילוסטרציה

משרד הביטוח של ק', מטפל בנאמנות ובמסירות בתיקיהם של אלפי לקוחות חרדיים.

בפנייתו למספר הטלפון של "נקי כפיים", ביקש לתאם עבורו שיחה עם רב. שאלתו הייתה מפתיעה:

יהודים רבים מבקשים לספק לעצמם תוכנית ביטוח בריאות, לכיסוי מקרים שאינם מכוסים על ידי הקופה הציבורית. לכל חברת ביטוח כללים והסדרים משלה. העקרונות זהים אולי, אך הפרטים עלולים להיות שונים מאוד. כשהמשרד שלי משווק למישהו תוכנית ביטוח, הפקידים לא תמיד פורטים בפניו את כל ה'מקרים' בהם חברת הביטוח עלולה לא לכסות אותו באמצעות סעיפים כאלו ואחרים. היהודי סומך על המשרד (או על עצמו) ורוכש את התוכנית מבלי להבין לעומקן את גבולות ההתחייבות של חברת הביטוח.

קורה לא אחת שאותו יהודי שרכש תוכנית ביטוח, מגלה לאחר מעשה, כשהוא פונה לחברת הביטוח לקבל החזר על טיפול רפואי, שמגבלות הפוליסה מונעות ממנו את קבלת ההשתתפות.

האפשרות לבצע מעקב רטרואקטיבי על כלל שיחות הטלפון שנערכו בין הפקידים ללקוחות, כדי לוודא שהפרטים נמסרו במלואם, אינה ברת ביצוע.

ילמדנו רבינו – מסיים ק' – מה עלי לעשות כדי לנקות את ידיי?

שאלתו של ק' הופנתה לדייני הקרן ונפסק כי לכל היותר מדובר בגרמא בשוגג וכי לא חל עליו חיוב לשלם את הנזק שאירע.

למרות זאת התעקש ק' להחזיר את סכום הנזק המשוער ללקוחותיו באמצעות קרן "נקי כפיים".