המודעה המקורית בקליניקה

בהתייעצות עם רב, הפקיד ל' את כלל כספי ההשתתפות העצמית - שהתקבל בגינם החזר - בקרן "נקי כפיים".

צילום אילוסטרציה

ל' הינו רופא לב (קרדיולוג) פרטי בירושלים. על חוג לקוחותיו נמנים אנשים אמידים שמעדיפים את הרפואה הפרטית על פני זו הציבורית.

המחיר לביקור אצל ל' עומד על 1000 ₪, כשבמקרים רבים, חברת הביטוח הפרטית של הפציינט משלמת זאת.

חלק מחברות הביטוח, דורשות השתתפות עצמית מהפציינט, ואינן נושאות במלוא עלות הביקור.

כדי שלא לשאת בהפסדים, נהג ל' במשך שנים, לגבות מכל לקוח (גם מבוטחים), את עלות ההשתתפות העצמית, כשהוא מצהיר בפני הפציינט, כי באם חברת הביטוח תממן את מלוא הביקור, אזי ישיב לו את דמי ההשתתפות העצמית.

אך העולם כידוע רץ מהר ולאנשים אין פנאי לעסוק במעקב אחר תקבולי חברות הביטוח. מה שיצר מציאות, שאצל ל' התקבצו כספים משמעותיים של כספי השתתפות עצמית שנגבו שלא כדין, אחר שחברות הביטוח שילמו את מלוא עלות הביקור, ואילו הפציינטים לא טרחו לגבות חזרה את המגיע להם.

מזכירתו של ל' הסבירה לו כי מפאת שיפוץ המערכת הממוחשבת במשרד, לא קיימת אפשרות טכנית לאתר את כל הלקוחות שהתקבלו בגינם החזרים.

בהתייעצות עם רב, הפקיד ל' את כלל כספי ההשתתפות העצמית – שהתקבל בגינם החזר – בקרן "נקי כפיים".

ל' תלה מודעה בכניסה לקליניקה שלו:

"לידיעת לקוחותינו! בעקבות אי פנייתם של לקוחות רבים לקבל חזרה את דמי ההשתתפות העצמית, הופקדו כלל הכספים בקרן "נקי כפיים".

"על פי תקנון הקרן, במקרה של איתור בעל הממון, יש לפנות אל הקרן ולקחת בחזרה את כספי ההפקדה כדי להשיבם לידי בעל הממון שנמצא.

"על כן בקשתנו מכל לקוח היודע על כספי השתתפות עצמית שנגבו הימנו שלא כדין, שיפנה למזכירות והכסף יושב אליו במלואו".