המונית שברחה

ד’ עצר מונית ברחוב ויצא עמה למסע ברחבי העיר.

צילום אילוסטרציה

ד’ עצר מונית ברחוב ויצא עמה למסע ברחבי העיר.
לצד חנות לממכר חומרי בנייה ירד מהמונית כשהוא מצהיר בפני הנהג שהוא חוזר תוך 10 דקות.

כעבור 10 דקות יצא ד’ מהחנות כששקיות בידיו, אך המונית לא נראתה לכל מלוא העין.
בלית ברירה עצר ד’ מונית אחרת והמשיך עמה לדרכו.

בלילה לקח ד’ לידיו את ספר הטלפונים העירוניים והתקשר לכל תחנות המוניות בבקשה לברר האם נהג בחברתם נפרד היום מנוסע לצד חנות פלונית מבלי שיקבל את כספו.
בירוריו העלו חרס. מסתבר שהמונית הייתה מחברה לא מקומית.

ליבו של ד’ נקפו, שמא הנהג לא נטש את המקום אלא התרחק מפאת פקק תנועה שיצר, ובעצם לא ויתר על כספו אף פעם.

כספו של נהג המונית הושב לו במעמד ההשבה של שנת תשע”ח.