המעטפה שלא הגיעה ליעדה

כשאדם לא מוכר ניגש אליו ושאל אם יוכל להעביר למענו מעטפת מזומנים לארצות הברית.

צילום אילוסטרציה

הרב מ', ניצב בתור לבדיקת הביטחון בשדה התעופה בן גוריון, כשאדם לא מוכר ניגש אליו ושאל אם יוכל להעביר למענו מעטפת מזומנים לארצות הברית.

הרב מ' אישר שהוא נוסע לארצות הברית, אך היסס אם לקחת את המעטפה. אני נמצא שם שבוע בדיוק. אתה בטוח שיבואו לקחת ממני?

הזר היה נחרץ. הרב, תהיה רגוע. יום יומיים אחרי הנחיתה יבוא אליך החבר שלי מארצות הברית לקחת את המעטפה!

הרב בדק את תוכן המעטפה, ומשנוכח שאין בה דבר מלבד שטרות כסף (בשיעור המותר להעברה בין מדינות), הכניס את המעטפה לתיקו האישי. הזר נטל ממנו את פרטיו ונפרד בלחיצת יד נלבבת.

אך את אשר יגור הרב מ', בא לו. במשך שבוע השהייה שלו בארצות הברית, לא פנה אליו איש לקחת את המעטפה.

הוא התנחם כי בשובו לארץ יבוא הזר לקחת את המעטפה בחזרה, אך גם זה לא קרה.

הרב מ' השיב את הכסף לבעליו באמצעות קרן "נקי כפיים".