מבצע פורים

מבצע פורים וחתן ירא שמים ש’נעלם’ למיטיביו לשטיבל

צילום אילוסטרציה

לשטיבל צדדי בבורו פארק נקלע יומיים לפני פורים בחור ישראלי נבוך,שארשת פניו ענתה בו שהוא נמצא כאן כדי לאסוף כסף לחתונתו.

פנייתו המהוססת של הבחור )החתן( אל המתפללים בבקשת עזרה, הביאה את הרב מ’ להגיע למסקנה מתבקשת, כי באופן הזה הבחור עשוי לחזור אל הוריו בידיים ריקות.

הוא החליט לקום ולעשות מעשה. בשעות הערב כינס כמה מהצעירים המתפללים בבית הכנסת והלהיב אותם להקדיש את יום הפורים הקרוב לגיוס כסף עבור החתן.

למחרת בבוקר מסר היהודי לחתן את הבשורה הטובה וזה השיב בתודה מקרב לב.

בהגיע יום הפורים עשו צעירי בית הכנסת מלאכתם נאמנה וגייסו עבור החתן הישראלי סכום נאה מאוד.
למחרת פורים פרש הבחור החתן כנפיים ושב ארצה כשסכום נכבד בכיסו.
הבעיה החלה כאשר בשבוע שלאחר פורים וגם בשבועיים שלאחריו, ניגשו עוד ועוד אנשים ממתפללי בית הכנסת אל גבאי הצדקה  הצעירים, ונתנו להם סכומים הגונים עבור החתן.
כל כך התרגשו מהתמסרותם של הצעירים, שפשוט עניינו שכנים ומכרים במטרה הנשגבה וגייסו עוד ועוד צדקות.
אלא שכל ניסיונותיו של הרב מ’ – מארגן המבצע – להשיג את הבחור הישראלי עלו בתוהו. לא היו לא את פרטיו מעבר לשמו הפרטי, וכל היכרותם הייתה על בסיס מראה עיניים בלבד.

הסכום הנכבד הופקד בקרן “נקי כפיים” לטובת החתן.