6 השלבים

A

00

 

 

 

גדולי
הפוסקים
מצאו
במיוחד
עבורך את
פיתרון "נקי
כפיים"

ב 6- שלבים פשוטים: