סיפורי נקי כפיים

סיפורים אמתיים עם שינוי פרטים מזהים בלבד,
ממגוון חובות נשכחים ומעיקים שבאו על פתרונם המלא
במעמדי ההשבה של קרן “נקי כפיים”